forbot
BAI GROUP KZ, TOO
+7 (702) 351-17-79
  • BAI GROUP KZ, TOO
  • Danh mục dịch vụ

Danh mục dịch vụ

Giao vé đến tận văn phòng
 
Nhóm: Giao vé đến tận văn phòng
Chuyển giao vé
 
Nhóm: Chuyển giao vé
Chuyển giao vé máy bay
 
Nhóm: Chuyển giao vé máy bay
Nghỉ ngơi và phục hồi sức khoẻ ở khu an dưỡng khí hậu tốt
 
Nhóm: Nghỉ ngơi và phục hồi sức khoẻ ở khu an dưỡng khí hậu tốt
Nghỉ ngơi và phục hồi sức khoẻ ở khu an dưỡng và tắm bùn
 
Nhóm: Nghỉ ngơi và phục hồi sức khoẻ ở khu an dưỡng và tắm bùn
Nghỉ ngơi và phục hồi sức khoẻ cho trẻ em ở khu điều dưỡng
 
Nhóm: Nghỉ ngơi và phục hồi sức khoẻ cho trẻ em ở khu điều dưỡng
 Nghỉ ngơi ở nhà điều dưỡng
 
Nhóm:  Nghỉ ngơi ở nhà điều dưỡng
Tổ chức kỳ nghỉ phục hồi sức khỏe ở nhà an dưỡng
 
Nhóm: Tổ chức kỳ nghỉ phục hồi sức khỏe ở nhà an dưỡng
Nghỉ ngơi trên tổ ong
 
Nhóm: Nghỉ ngơi trên tổ ong
Nghỉ ngơi
 
Nhóm: Nghỉ ngơi
Tổ chức kỳ nghỉ phục hồi sức khỏe ở nhà nghỉ
 
Nhóm: Tổ chức kỳ nghỉ phục hồi sức khỏe ở nhà nghỉ
Nghỉ ngơi và phục hồi sức khoẻ ở nước ngoài
 
Nhóm: Nghỉ ngơi và phục hồi sức khoẻ ở nước ngoài
Nghỉ ngơi và phục hồi sức khoẻ tại các khách sạn nhiệt ở nước ngoài
 
Nhóm: Nghỉ ngơi và phục hồi sức khoẻ tại các khách sạn nhiệt ở nước ngoài
Nghỉ ngơi và phục hồi sức khoẻ cho cả gia đình ở vùng sông
 
Nhóm: Nghỉ ngơi và phục hồi sức khoẻ cho cả gia đình ở vùng sông
Nghỉ ngơi và phục hồi sức khoẻ cho cả gia đình ở vùng hồ
 
Nhóm: Nghỉ ngơi và phục hồi sức khoẻ cho cả gia đình ở vùng hồ

Mô tả

Danh mục dịch vụ BAI GROUP KZ, TOO, Kazakhstan, - trang của doanh nghiệp. Thông tin liên hệ, các chi tiết của doanh nghiệp – địa chỉ, số điện thoại, số fax. hàng hóa và dịch vụ